Zaterdag 22 mei Vogelexcursie Krekengebied

Op zaterdag 22 mei vindt de jaarlijkse vogelexcursie van NMP plaats. Dit keer in het Krekengebied. We verzamelen om 07:00 uur aan de Noordkade, net voorbij de volkstuinen aan de Sportlaan (bij het informatiebord van Staatsbosbeheer). Vandaar gaan we lopend het gebied in. Er zijn drie excursieleiders, Peter Elfferich, Peter Esselink en Wim Priem. Elk van hen kan 6 mensen meenemen, dus het maximum aantal deelnemers is beperkt tot 18. Tijdens de wandeling houden we onderling natuurlijk 1,5m afstand. Er is nu nog ruimte om aan te melden. Doe dat uiterlijk donderdag 20 mei via .

Het Krekengebied
Fietsend over het Virulypad vanaf Pijnacker naar Delft hebt u rechts uitzicht over de biologische boerderij van de familie Duyndam. Het Krekengebied vindt u aan de andere kant van het fietspad (zie kaart onderaan). Het Krekengebied maakt deel uit van de Boswachterij ‘De Balij en Bieslandse Bos’ en wordt doorsneden door verschillende wandelpaden.

Het gebied is nog niet zo oud en is pas halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw ingericht als onderdeel van de Randstadgroenstructuur. Toen zijn ondiepe waterpartijen gegraven met flauwe oevers. Bij de aanleg is een klein deel van het gebied ingeplant met bomen en struiken. Door spontane vestiging van bomen en struiken is het gebied uitgegroeid tot een bosrijk gebied met open ruimtes. Het natte, halfopen karakter van dit deel maakt dat het gebied een natuurlijke schakel vormt tussen het grasland en het bos. De natuurwaarden zijn er door de aanwezigheid van verschillende terreintypen veel hoger dan in de omgeving. Er is niet alleen open water en bos, maar ook alle stadia daartussen komen voor, met name rietruigte en struweel.

Vroeg op voor maximale vogelzang
Zowel moeras- als bosvogels vinden er een geschikt broedgebied. Volgens inventarisaties door Vogelwacht Delft e.o. zijn van 43 vogelsoorten broedgevallen vastgesteld. In mei zijn de vogels volop te horen, omdat de mannetjes zingend hun territorium afbakenen of vrouwtjes proberen te verleiden. Dat zingen doen ze vooral bij zonsopkomst. Vandaar dat we om 07:00 uur starten. Zo vroeg in de ochtend hoor je de meeste vogels. De drie excursieleiders zijn ervaren in het herkennen van de vogels op geluid. Daarnaast zullen veel vogels ook zichtbaar zijn. Neem uw verrekijker mee en geniet van de lente!