Werken in de natuur

Landschapsonderhoud in ‘Ackerdijk’

142-lsond-tom-zagenSinds eind jaren tachtig ondersteunen NMP-leden vrijwel iedere zaterdagmiddag de beheerder bij het landschapsonderhoud in vogelreservaat ‘De Ackerdijkse Plassen’. Dit reservaat is eigendom van Natuurmonumenten (voorheen van Vogelbescherming Nederland). Al langere tijd is er een vaste groep vrijwilligers van zo’n tien personen. Soms komen op individuele basis mensen langs om mee te werken. Er is altijd -voor elke leeftijdscategorie, man of vrouw, sterk of minder sterk- wel iets nuttigs te doen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn zeer uiteenlopend en bestaan onder meer uit: onderhouden van de excursieroute (verwijderen van overhangende takken, bramen, etc.) maaien en hooien van hooilandjes (twee keer per jaar) maaien en hooien van de dijk langs ‘de Zweth’ (twee keer per jaar) verwijderen van wilgenopslag uit het drasland, knotten en snoeien, afvoeren van snoeiafval, verwijderen van omgewaaide bomen, maaien van riet (met name in de winter als er ijs ligt), plaatsen en onderhouden van afrasteringen en hekwerken, maaien onder de afrasteringen, aanleg van onder meer bruggen, vogelkijkhutten, nestkasten en ooievaarsnesten, snoei- en maaiwerkzaamheden rond vogelkijkhutten, bergen van puin en afval, en het verrichten van hand- en spandiensten bij het onderhoud van de beheerdersboerderij. Jaarlijks worden bij een boerderij aan de Zuideindseweg wilgen geknot en ook op andere plaatsen in de gemeente doen we regelmatig knotwerk.

Wanneer

Er wordt zaterdagmiddag gewerkt tussen 13.30 tot 17.30 uur. De werkzaamheden vinden nagenoeg het gehele jaar door plaats. Uiteraard zijn sommige klussen seizoensgebonden. Zo wordt er in de wintermaanden vaak geknot en wordt er ’s zomers gehooid. In de broedtijd kan er vanwege gevaar van verstoring vrijwel alleen bij de boerderij worden gewerkt.

Met wie

Het werk staat onder leiding van de (professionele) beheerder, die uitleg geeft over wat er moet gebeuren en die ervoor zorgt dat dit op een veilige manier gebeurt. Werken met een motorzaag of maaimachine vergt uiteraard de nodige vaardigheid en er is dan ook slechts een vrijwilliger die zich daarmee belast. Ook de zwaarte van het werk wordt goed in de gaten gehouden.
In de beheerdersboerderij is een ruimte waar de vrijwilligers iets kunnen nuttigen. En naast het genoegen om inspannend en tegelijk ontspannend bezig te zijn, is er natuurlijk altijd kans iets “bijzonders” te zien: een boomvalk of een koekoek of een houtsnip bijvoorbeeld.

Overig landschapsonderhoud

Ook op andere locaties wordt gewerkt. Zo knotten we regelmatig op verschillende locaties, wordt er onderhoud verricht aan de zwaluwwand in Rietlanden en het gemaaltje dat we in beheer hebben in het Krekengebied of doen we mee aan NL Doet.

143-wieg-verven-gemaaltje-1oeverzwaluwen-2

Werkgroep nestkasten

Er is een werkgroep nestkasten voor vogels die in de winter hun jaarlijkse ronde maken langs de nestkasten die zich in groenstroken en parkjes in Pijnacker bevinden. De nesten worden geïnventariseerd, schoongemaakt, gerepareerd of vervangen.
Er is altijd ruimte voor enthousiastelingen. We bieden een gezellig groepje. Interesse? Neem contact op met Hans Holtring, telefoon 015-3694347 of e-mail .

Contact om te helpen

Kijk hier op de kalender voor berichten en oproepen om te helpen bij geplande klussen.

Als u belangstelling heeft  om een keer te komen meehelpen of u heeft nog vragen, dan kunt u mailen naar . U kunt ook contact opnemen  met Gerard de Hoog, telefoon: 015-3697180.

 

018nl_doet20005