Werkgroep Groenbeheer Nootdorp-Leidschendam (WGNL)

groenbeheer_nootdorp

Vrijwilligers van de W.G.N.L. beheren in het boerenland al meer dan 30 jaar typisch Hollandse landschapselementen als knotwilgen, geriefhoutbosjes, erfbeplanting e.d. Ze heeft ook een weidevogelgroep en een uilenwerkgroep.