IVN Delft


IVN Delft

Het IVN Vereniging voor natuur- en milieu-educatie is een organisatie van vrijwilligers en beroepskrachten die bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. IVN-afdeling Delft is actief op vier werkterreinen: educatie, informatie, beheer en beleid, en heeft een twaalftal werkgroepen. Daarnaast is het IVN vertegenwoordigd in diverse locale overkoepelende organisaties.