Oppervlaktewaterkwaliteit samenwerking NMP Rotta

Project Oppervlaktewaterkwaliteit Oostland – Natuur- en Vogelwacht Rotta en Vereniging Natuur- en Milieubescherming Pijnacker NMP slaan de handen ineen.

Goede kwaliteit van het water in de singels, plassen, sloten en vaarten in de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp is van doorslaggevend belang voor het leven van vogels, vissen, amfibieën en insecten. Ook voor onze eigen gezondheid en die van onze kinderen die bootje varen, hengelen, zwemmen of pootjebaden mag het oppervlaktewater uiteraard geen bedreiging vormen.

Om die reden werd donderdag 31 januari jl. door een groep enthousiaste en deskundige mensen van Rotta en NMP de Projectgroep Oppervlaktewaterkwaliteit Oostland in het leven geroepen. De deelnemers gaan zich uitdrukkelijk bezighouden met toezicht op het behalen van de wettelijk vastgestelde doelen voor de chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater in onze directe woon- en leefomgeving. De groep gaat de door de waterschappen Delfland en Schieland/Krimpenerwaard gepubliceerde meetgegevens van veldcontroles nauwkeurig bestuderen en interpreteren. Op die manier willen ze de vinger aan de pols houden waar het gaat om de chemische en ecologische situatie in de vele watergangen die de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp rijk zijn. In voorkomende gevallen wil de groep met aanbevelingen komen voor de waterschappen en/of de gemeentelijke overheden, waardoor beoogde natuur- en recreatiewaarden op een hoger plan gebracht kunnen worden.

Plannen voor activiteiten waarbij leerlingen van allerlei scholen zich bewust worden van de noodzaak van een schone leefomgeving en in het bijzonder van gezond oppervlaktewater zijn in voorbereiding. Daarbij wordt gedacht aan voorlichting en het met de schooljeugd samen uitvoeren van kleinschalig wateronderzoek. Tevens staat de organisatie van enkele lezingen door specialisten van de waterschappen op het wensenlijstje.

Een van de doelstellingen van de projectgroep is het verhogen van het waterbewustzijn van alle inwoners; vandaar ook het voornemen om in lokale en regionale media met enige regelmaat te berichten over alle toekomstige bevindingen.