Visieverkenning Ruyven-Zuidpolder

De gemeente Pijnacker-Nootdorp maakt een nieuw bestemmingsplan voor Ruyven-Zuidpolder. Een voor de gemeente nieuwe eerste stap in dat proces is het maken van een visieverkenning. Daarmee wil de gemeente bewoners, gebruikers en andere belanghebbenden meer betrekken bij het maken van een nieuw bestemmingsplan. Als NMP zijn we al dit voorjaar door de gemeente betrokken en hebben we in een gesprek onze visie op het gebied, en de al dan niet gewenste ontwikkelingen daarin gegeven. Kernpunt daarbij is de ambitie om in de Zuidpolder een weidevogelgebied te realiseren. De Zuidpolder is de laatste grote open polder in onze regio en de komende jaren doet zich een unieke, maar in onze optiek waarschijnlijk wel allerlaatste kans voor om middels ingrepen in de verkaveling en het beheer de ecologie van de polder te versterken en een deel ervan weer geschikt te maken als broedgebied voor weidevogels. Als NMP geven we in de visieverkenning de natuur een stem. Maar het helpt als onze leden als individuele burgers ook hun stem laten horen. Kijk op de website van de gemeente Pijnacker-Nootdorp of de speciale online tool hoe u kunt bijdragen aan de vorming van een groene visie op deze polder.  

Ruyven – Zuid Polder