Alle berichten van Wim Priem

 
Inspraak NMP op ontwerp-Omgevingsvisie
>

In het kader van de nieuwe Omgevingswet, die in de loop van 2022 formeel wordt ingevoerd, maakt de gemeente een Omgevingsvisie Pijnacker-Nootdorp voor 2050. Die visie schetst een beeld van hoe we wonen, werken en leven in de toekomst en wat dat betekent voor de ruimtelijke inrichting van onze gemeente. De gemeente heeft recent een conceptversie opgeleverd, die tot 14 juli voor inspraak is vrijgegeven.
Voor de totstandkoming van deze ontwerp-Omgevingsvisie heeft de gemeente in een eerder stadium al input opgehaald bij inwoners, ondernemers en organisaties. NMP heeft in dat participatieproces ook een uitgebreide visie aangeleverd.


Natuur op 1
De ontwerp-Omgevingsvisie bevat een aantal heel goede elementen. In de door de gemeente gehouden enquête hebben de burgers van onze gemeente in grote meerderheid aangeven dat onderscheidend groen de belangrijkste waarde van Pijnacker-Nootdorp is. De gemeente heeft dit erkend door dit onderwerp als eerste te behandelen in de ontwerp-Omgevingsvisie. In het hoofdstuk over natuur en biodiversiteit zien we veel goede ambities, die in grote lijnen tegemoet komen aan de door NMP in het participatietraject geleverde inbreng. We zijn ook blij dat de ontwerp-Omgevingsvisie qua ruimtegebruik tamelijk consoliderend is. Dat zou moeten betekenen dat er de komende 30 jaar geen groen wordt opgeofferd voor woningbouw, wegen, sportterreinen, glastuinbouw of industrie.


Wel concretere doelen en beleid nodig
Maar veel ambities m.b.t. natuur zijn wel erg algemeen en weinig afrekenbaar geformuleerd. We zien dan ook nog verschillende punten waarop de visie verbeterd kan en moet worden of waarop die algemene ambities concreter gemaakt kunnen worden. Die hebben we beschreven in een zienswijze die we recent hebben ingediend. De motivatie achter onze inbreng is tweeledig. Allereerst leert de ervaring dat ambities m.b.t. wonen, werken en mobiliteit altijd veel concreter en urgenter zijn dan die voor natuur. In de dagelijkse praktijk delft natuur dan toch vaak het onderspit in de afweging van belangen. En daarnaast is het ook in een gemeente als Pijnacker-Nootdorp, waar best al mooie dingen gebeuren op het gebied van natuur en biodiversiteit, nodig om een paar tandjes bij te schakelen in de strijd tegen de zich steeds duidelijker aftekenende biodiversiteitscrisis.


Onze inspraak
Onze uitgebreide inspraak is via deze link te lezen/downloaden. (Klik op het plaatje op de volgende pagina om het document te lezen!)