Nieuw bestuurslid gezocht

In de komende periode zoeken we een nieuw algemeen bestuurslid, tevens notulist van de bestuursvergaderingen. Bert van den Braak heeft namelijk aangegeven bij de ALV in maart 2019 af te treden.
Hier kun je lezen wat het bestuurswerk in kan houden.

Ben je geïnteresseerd en wil je weten wat je kan doen, meld je dan bij één van de bestuursleden of mail aan .

Grote kennis van de natuur is niet nodig, want deze is al aanwezig in het bestuur. Juist andere kwaliteiten, zoals organisatorische vaardigheden, ervaring met communicatie of politiek en het hebben van tijd kunnen zeer versterkend zijn.