Categoriearchief: Kalender

 
Zaterdag 22 mei Vogelexcursie Krekengebied

Zaterdag 22 mei : Vogelexcursie Krekengebied, aanvang 7.00 uur

Voor deelname aan deze activiteit vragen we je je aan
te melden via , zodat we tevoren
een beeld hebben van het aantal te verwachten mensen.

Vlak voor aanvang zullen we besluiten of het mogelijk is in groepsverband te gaan gezien de huidige situatie m.b.t. Corona.

 
Omgevingsvisie 2050 Geef uw mening

Afgelopen week hebben alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp een kaartje in de bus gehad met een oproep om bij te dragen aan de Omgevingsvisie. Die Omgevingsvisie wordt door de gemeente opgesteld vanwege de invoering van de nieuwe Omgevingswet. De Omgevingsvisie gaat over de fysieke omgeving waarin we wonen, werken en recreëren en geeft kaders en richting aan ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente tot 2050. Op basis van de Omgevingsvisie zal vervolgens een Omgevingsplan worden opgesteld, dat de klassieke bestemmingsplannen gaat vervangen. 

Burgerparticipatie
Via een door de gemeente opgezet participatietraject kunt u meepraten over de Omgevingsvisie. Vanwege COVID-19 vindt dat grotendeels digitaal plaats. Om het gesprek op gang te brengen heeft de gemeente het Panorama Pijnacker-Nootdorp 2020 ontwikkeld, een visualisatie van hoe de gemeente er nu uitziet. Tot en met 12 november kunt u reageren op de vragen die in dat panorama gesteld worden.

NMP geeft natuur een stem
Als NMP bereiden we een document voor waarin we vanuit het perspectief van natuur en milieu onze visie schetsen op de toekomstige inrichting van gebieden binnen en buiten de bebouwde kom van Pijnacker-Nootdorp. Een concept daarvan zullen we in de komende weken met u delen. Verantwoordelijk wethouder Ilona Jense heeft beloofd dat we na 12 november de gelegenheid krijgen om in een gesprek onze visie toe te lichten.

Maar ook uw individuele stem is belangrijk
Intussen wil ik al onze leden oproepen om ook zelf mee te doen aan dit belangrijke participatietraject. We geven als NMP weliswaar namens 500 leden de natuur een stem, maar het heeft nog meer impact als veel van die individuele leden dat ook zelf doen. En daarnaast gaat de Omgevingsvisie natuurlijk om veel meer dan alleen natuur. Het uitwerken van de Omgevingsvisie is een uniek moment om met de gemeente ook uw wensen met betrekking tot bijvoorbeeld wonen, werken, bereikbaarheid, recreatie en andere voorzieningen te delen.

Ga daarvoor (vóór 12 november) naar: https://www.panoramapn.nl/. Meer informatie over de Omgevingsvisie vindt u op: https://www.pijnacker-nootdorp.nl/direct-regelen/bouwen-en-wonen/omgevingsvisie-pijnacker-nootdorp-2050/34454. Daar vindt u ook de documenten waarin de gemeente al bouwstenen voor de visie heeft uitgewerkt. 

 
Tel mee in het Jaar van de Wilde Eend

De Wilde Eend is zo gewoon, dat we nauwelijks in de gaten hadden dat het er de laatste decennia langzaam steeds minder werden. Toch is sinds 1990 al ongeveer 30 procent van onze broedpopulatie verdwenen. De winteraantallen, bestaande uit Nederlandse standvogels en wintergasten van elders, vertonen een vergelijkbare afname. Vogelbescherming en Sovon hebben 2020 uitgeroepen tot het jaar van de Wilde Eend. Eén van de activiteiten is een citizen science project om te onderzoeken hoeveel jonge eendjes er uiteindelijk groot worden. Met behulp van een app kan iedereen mee tellen. Kijk voor meer informatie op de websites van Sovon en Vogelbescherming.