Vereniging

De Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker wil met haar activiteiten de volgende doelen bereiken:

  • 2000_01_01 img 001 speenkruid-aan-vaart-smalBehoud en verbeteren van landschappelijke en natuurlijke waarden en van het leefmilieu, in het bijzonder in en rondom de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
  • Het opwekken, vergroten en stimuleren van de belangstelling voor en de kennis van de natuur.

Dit trachten we te bereiken door het beïnvloeden van de publieke opinie door woord, geschrift en acties, door overleg en samenwerking met overheden en andere instanties, door gebruik te maken van inspraak-, bezwaar- en beroepsprocedures en ook door daadwerkelijk natuurbeheer.