Wat doen we

De activiteiten van de vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Pijnacker omvatten onder andere:

Beleidsbeïnvloeding en overleggen

 • Inspraak op ruimtelijke plannen (beleidsplannen, bestemmingsplannen, etc.
 • Het voeren van gerechtelijke procedures
 • Overleg met wethouders en ambtenaren van de gemeente Pijnacker-Nootdorp
 • Lobby richting gemeenteraadsfracties
 • Overleg en samenwerking met andere natuur- en belangenverenigingen
 • Deelname aan het Milieuplatform van de gemeente
 • Overleg met vertegenwoordigers van onder andere de Provincie Zuid Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland en verschillende regionale beheersorganisaties
 • Zitting in de klankbordgroep van de Groenzoom (nieuwe natuurontwikkeling tussen Pijnacker en Berkel)
 • Zitting in de klankbordgroep van de Bergboezem (gebied ten zuiden van Oude Leede)

Werken in de natuur

 • Natuuronderhoud in de Ackerdijkse Plassen (iedere zaterdag)
 • Onderhoud van de oeverzwaluwwand in de wijk Rietlanden (jaarlijks)
 • Ad hoc natuuronderhoud op andere plaatsten in de gemeente
 • Nestkastenonderhoud (jaarlijks)
Vrijwilligerswerk in Ackerdijk
Vrijwilligerswerk in Ackerdijk

Educatie

 • Cursussen (gemiddeld 1 a 2 keer per jaar)
 • Lezingen, informatie-avonden (gemiddeld 1 a 2 keer per jaar)
 • Excursies (meerdere keren per jaar)
 • Voorlichting, bijv. op scholen

Excursie zandlichaam N470
Excursie zandlichaam N470

Zichtbaarheid en informatie

 • Verenigingsblad de Verderkijker (4 keer per jaar)
 • Website, nieuwsbrieven, Facebook
 • Plaatsen en onderhouden van informatieborden
 • Plaatsen en onderhouden van uitkijktoren(s)
 • Publiciteit, bijvoorbeeld door artikelen in de Telstar
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
NMP op Bieslandse dagen

Verenigingszaken

 • Bestuursvergaderingen (iedere 4 à 5 weken)
 • Algemene ledenvergadering (ALV, 1 keer per jaar)
 • Commissievergaderingen

011

Klussenlijst voor nieuwe vrijwilligers

Hieronder een lijst van klussen waarvoor we mensen kunnen gebruiken. De klussen zijn verdeeld in drie aandachtsgebieden Beschermen, Beheren en Beleven.
Wil je je aanmelden voor een klus, mail dan naar .
We zorgen natuurlijk voor een goede begeleiding mocht dat nodig zijn. Alle hulp is welkom! Tabel klussen voor vrijwilligers_