Bezwaren tegen de evenementennota m.b.t. groene gebieden

In februari werd door de gemeente het (concept) uitvoeringsbeleid evenementen (“evenementennota”) opgeleverd. Deze nota beschrijft de spelregels voor evenementen die gelden voor evenementen die in onze gemeente worden georganiseerd. We waren al een tijdje in afwachting van deze nota omdat die uitsluitsel zou geven over hoe de gemeente tegemoet zou komen aan de bezwaren die wij in de afgelopen twee jaar hebben geuit tegen de organisatie van het Dobbelentefestival in een groen gebied (de Dobbeplas) tijdens het broedseizoen.

Dobbeplas foto Nico van der Helm

Helaas moesten we concluderen dat de gemeente daar niets mee gedaan heeft. De gemeente kiest er voor om met betrekking tot evenementen in groene gebieden niet meer te regelen dan de minimum eisen waarin landelijke wetgeving reeds voorziet. Die minimumeisen bieden in het geval van evenementen tijdens het broedseizoen echter onvoldoende garantie dat verstoring van broedvogels voorkomen wordt. Er wordt weliswaar een inventarisatie vereist, maar de eisen die daaraan gesteld worden, zijn nogal vaag. En bovendien heeft zo’n inventarisatie alleen zin als dat maximaal enkele weken voorafgaand aan het evenement plaatsvindt. Maar dan is er onvoldoende tijd om op basis van de resultaten nog te kunnen beslissen dat het evenement niet door kan gaan. Samen met de Vogelwacht Delft e.o. hebben we in een brief onze bezwaren uitgebreid toegelicht en de gemeente uitgenodigd nogmaals met ons in gesprek te gaan. Daar is nu voldoende tijd voor. Door de corona-pandemie gaat het Dobbelentefestival dit voorjaar niet door.

Lees hier onze brief