Bloemrijk veldje ingezaaid in Groene Keijzer

Vrijdag 12 april hebben Staatsbosbeheer en NMP met hulp van wethouder Peter Hennevanger, een perceel grond bij natuurcompensatiegebied de Groene Keijzer ingezaaid met een bloemenrijk kruidenmengsel. Dat is bedoeld om meer insecten aan te trekken. Maar ook goed voor allerlei vogels in het gebied. Niet alleen doordat ze de insecten eten die erop af komen. De bloemzaden zijn in de winter een welkome aanvulling op het menu. Hopelijk kunnen we komende zomer al genieten van een kleurrijk en levendig schouwspel met de dieren die er gebruik van maken.

Hier een kort filmpje zoals ook te vinden op Pijnacker Actueel 

Natuurgebied de Groene Keijzer, gelegen aan de noordrand van de Zuidpolder van Delfgauw langs de N470, is aangelegd als compensatie voor veenweide-natuur die verloren is gegaan bij de aanleg van de N470 en de wijk Keijzershof in Pijnacker. Het gebied, met weiden, plas-dras, een diepere plas en kades, is eigendom van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Doordat bij de aanleg onbedoeld veel onkruidzaad met de aangebrachte grond is meegekomen, groeit er erg veel zuring in het gebied. Daardoor zijn de weiden en kades niet geschikt als broedgebied voor weidevogels. Bestrijding van de zuring gebeurt zo natuurvriendelijk mogelijk, met schapen en soms door te maaien. Omdat de zuring geen kans mag krijgen zaad te vormen, moet dat helaas wel gebeuren in het broedseizoen, iets wat je normaliter natuurlijk niet zou willen. Het beleid begint echter merkbaar vruchten af te werpen en is de enige manier om snel de ecologische compensatiedoelen te realiseren: de Groene Keijzer als een aantrekkelijk broed- en foerageergebied voor weide- en watervogels.