Een groendak, goed voor het milieu!

In de wijk Koningshof is een wijkactie gestart om méér groendaken aan te leggen. Een groendak is een laag met sedumplantjes op het dak van bijvoorbeeld een uitbouw, garage of schuur. De sedumplantjes staan op een laag substraat en eronder ligt een drainagelaag met een wortelwerende doek zodat er geen wortels in het dak kunnen groeien.
Het project startte toen een drietal wijkbewoners die interesse hadden in een groendak elkaar vonden. Een werkgroep werd opgericht die na een eerste oriëntatie enkele bedrijven uitnodigde voor een selectiegesprek. Besloten werd om met Groendakcoach als partner de wijkactie vorm te geven. Een flyer werd huis aan huis verspreid bij de 1025 woningen in de wijk. In de flyer werd een informatieavond op 5 maart aangekondigd waar zowel Groendakcoach een uitleg gaf over het fenomeen groendak maar ook het waterschap vertelde over de subsidiemogelijkheid van 25% van de kosten. Door een groendak vindt er waterbuffering plaats van 25 liter per m² en dat is het waterschap wel wat waard.

Groendak schuurtjes

De opkomst was met bijna 50 bezoekers buitengewoon groot en de sfeer was uitstekend. Uiteraard werden de voordelen van een groendak benoemd; goed voor het milieu, het trekt vogeltjes en bijtjes aan, maar ook goed voor je portemonnee. Door een groendak gaat je dakbedekking van bitumen bijna tweemaal zo lang mee. Dat betekent dat je op termijn kosten uitspaart op de behoorlijk kostbare vervanging van je dakbedekking. En het is natuurlijk fraai voor degenen die er op uitkijken. Ook het nadeel werd benoemd. Je moet tweemaal per jaar het dak op om bladeren en eventueel onkruid te verwijderen.
De partner van de wijkactie, Groendakcoach, is een degelijk bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in de aanleg van groendaken en samenwerkt met een dakdekkers bedrijf om uit te sluiten dat er lekkages ontstaan. Dat laatste wordt ook gegarandeerd.
Tijdens de levendige avond werden er veel vragen gesteld. Kan er over gelopen worden en kan de ladder van de glazenwasser er op staan? Jazeker, dat kan. Wat als ooit de bitumen dakbedekking wel vervangen moet worden? Het antwoord was dat dan eerst de ene kant van het groendak opgerold wordt om daar de dakbedekking te vervangen en daarna de andere kant. Kan het op een hellend dak? Ja ook dat kan, tot een helling van 45 graden, maar de kosten liggen dan wel wat hoger.

De kosten van de aanleg van een vlak groendak tot 4 meter hoogte, bedragen normaal € 60 euro per m². Groendakcoach is bereid om tijdens een nieuwe actie voor de inwoners van Pijnacker-Nootdorp een groendak aan te leggen voor de scherpe prijs van € 54 per m². En daar is nog een subsidie op te verkrijgen van 25%!
Heb je interesse? Meld je dan aan: . Als er veel mensen interesse hebben start ik wellicht een nieuwe actie voor alle inwoners van Pijnacker/Nootdorp, met een informatieavond en een nog lagere prijs van Groendakcoach!

Paul van Winden