Jaar van de Wilde Eend: update

In het Jaar van de Wilde Eend doen Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland o.a. onderzoek naar de overleving van eendenkuikens.
Iedereen kan meedoen aan het onderzoek door waarnemingen door te geven via kuikenteller.org. En dat wordt volop gedaan!

Want de Wilde Eend zit momenteel nog volop in de broedperiode. Niet zo verwonderlijk dus dat het aantal meldingen van eendenkuikens voor het Jaar van de Wilde Eend flink toeneemt. Inmiddels zijn er al meer dan 6.000 waarnemingen doorgegeven. Zie de bijlage voor meer actuele informatie.

En daarbij een oproep om vooral door te gaan, met name in een paar onder-onderzochte regio’s, en de komende tijd ook op krakeenden met kuikens te letten.

Bedankt vast!

We ontvingen een tussenrapporage, die je hier kunt downloaden (PDF)