Tel mee in het Jaar van de Wilde Eend

De Wilde Eend is zo gewoon, dat we nauwelijks in de gaten hadden dat het er de laatste decennia langzaam steeds minder werden. Toch is sinds 1990 al ongeveer 30 procent van onze broedpopulatie verdwenen. De winteraantallen, bestaande uit Nederlandse standvogels en wintergasten van elders, vertonen een vergelijkbare afname. Vogelbescherming en Sovon hebben 2020 uitgeroepen tot het jaar van de Wilde Eend. Eén van de activiteiten is een citizen science project om te onderzoeken hoeveel jonge eendjes er uiteindelijk groot worden. Met behulp van een app kan iedereen mee tellen. Kijk voor meer informatie op de websites van Sovon en Vogelbescherming.