Oude knotwilgen in Zuidpolder behouden

knotwilgen DelfgauwHet Hoogheemraadschap Delfland was voornemens aantal knotwilgen aan de Zuideindseweg te Delfgauw om te zagen omdat de kade daar volgens het Hoogheemraadschap Delfland verzwaard moet worden. De locatie ligt ten zuiden van het boerenpad naast Zuideindseweg nr 55. Het betreft ongeveer 25 knotwilgen.

Onze vereniging doet hier al meer dan 25 jaar het onderhoud aan deze knotwilgen. De bomen zijn ten minste 50 jaar oud. In de buurt broeden steenuilen, soms ook in de knotwilgen. De steenuilen gebruiken de knotwilgen ook als uitkijkpost tijdens de jacht. Als de bomen verdwijnen kunnen de steenuilen dit deel van de polder niet meer gebruiken om voedsel te zoeken. In de Zuidpolder van Delfgauw is dit een van de weinige locaties waar nog knotwilgen in de polder staan. In gesprekken met het Hoogheemraadschap hebben wij onze bezwaren tegen het ophogen van de kade geuit en gevraagd of zij alternatieven willen overwegen. Naar onze mening moet het bv. mogelijk zijn om de sloot iets te verleggen en dan aan die kant een kade te maken; hierdoor kunnen de knotwilgen behouden blijven. Het Hoogheemraadschap heeft hierna het besluit heroverwogen en gekeken naar mogelijkheden om het onderhoud aan de kade zo uit te voeren zodat de bomen behouden kunnen blijven. Zij gaan nu de kade iets te verleggen, waardoor de bomen niet verwijderd te hoeven worden. Wel wijst het Hoogheemraadschap ons op het feit dat zij een uitsterfbeleid voert ten aanzien van bomen op waterkeringen en er op het moment dat een boom doodgaat of weg wordt gehaald, er hier op waterkering geen nieuwe boom voor teruggeplaatst mag worden.