Houtstookinstallatie Molenlaan gaat niet door

Twee tuinbouwers aan de Molenlaan in Pijnacker willen samen met een ondernemer, hun kassen van warmte en stroom te voorzien met een installatie die wordt gestookt met houtpellets (geperste korrels).
Zie voor meer informatie het vorige bericht hierover.
NMP had bezwaren ingediend tegen de plannen. We waren niet de enige. In totaal zijn er zo’n 500 bezwaren ingediend. Die zijn beoordeeld door de commissie behandeling bezwaarschriften (CBB), die vier hoorzittingen gehouden heeft. In één daarvan heeft ook NMP haar bezwaren mondeling toegelicht. Op 17 juli 2018 heeft de commissie een advies uitgebracht aan het college. Op basis hiervan heeft het college op 14 augustus besloten om het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor de houtstookinstallatie aan de Molenlaan 22 te herroepen. Op basis van alle beschikbare informatie acht het college de aangevraagde activiteit in strijd met het geldende bestemmingsplan. Daarmee is het plan in ieder geval voorlopig van de baan.