Inspraakreactie plan ‘Kerkweg Korteweg’

NMP heeft bij het college van Burgemeester en Wethouders van Pijnacker-Nootdorp gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken op dit voorontwerpbestemminsgplan ‘Kerkweg Korteweg’.
In deze reactie willen we vooral aandacht vestigen op te toekomstbestendigheid van de inplanning van woningen in oude bedrijfslocaties.
Het is goed dat in de bebouwde kom meer woningen komen, zeker als we daarmee bereiken dat de unieke buitengebieden van het dorp gespaard blijven. Dan is het wel belangrijk om natuurinclusief te bouwen, en dat voornemen ook daadwerkelijk uit te voeren. Dan ontstaan ook voor dier- en plantensoorten mogelijkheden om te leven en daar wordt ook de bewoner beter van.
Voor de complete reactie kun je de brief aan de gemeente hier downloaden.Hieronder de link naar de website van de gemeente met het voorontwerpbestemmingsplan:

https://www.pijnacker-nootdorp.nl/actueel/nieuw-bestemmingsplan-voor-woningen-aan-de-kerkweg-en-de-korteweg/17275/