Rotonde N470 / Komkommerweg

Een langer lopend dossier is de rotonde waarmee de verlengde Komkommerweg wordt aangesloten op de N470. Ten aanzien van de rotonde zelf is er geen nieuws te melden. We wachten op een voorstel van de gemeente voor de inpassing van de rotonde en de maatregelen die m.n. lichthinder in de Zuidpolder moeten voorkomen. Een belangrijke kwestie, die hier mee verbonden is, betreft het wel of niet handhaven van de rotonde waarmee de Oude Leedeweg op de N470 is aangesloten. De provincie heeft zich tot nu toe op het standpunt gesteld dat het aantal rotondes in de N470 tussen Delft en Pijnacker niet mag toenemen. En dat dus de rotonde bij Oude Leede weg moet als er een nieuwe rotonde bij komt voor de aansluiting van de Komkommerweg. De Bewonersvereniging Oude Leede (BOL) is hier niet blij mee omdat dat de ontsluiting van Oude Leede sterk enorm verslechtert. NMP is er niet blij mee omdat dat betekent dat er een parallelweg ten zuiden van de N470 moet worden aangelegd om de Oude Leedeweg op de rotonde Tuindershof aan te sluiten. Dat levert weer extra ruimtebeslag en natuurverstoring op in de Zuidpolder. In april schuiven we aan bij een gesprekKomkommerweg_v2 tussen BOL en wethouder José van Egmond over deze kwestie. Ook de gemeente wil de rotonde bij Oude Leede behouden. We gaan kijken of we samen kunnen optrekken richting de provincie. Er zijn net verkiezingen geweest en de nieuwe samenstelling van de gedeputeerde en provinciale staten zou nieuwe kansen kunnen bieden…