Waarneming.nl

Overzicht vogelwaarnemingen

NMP publiceert uitgebreide verslagen van vogelwaarnemingen in de Verderkijker.
We hebben ook een eigen domein op waarneming.nl:
http://nmpijnacker.waarneming.nl.
Iedereen is van harte uitgenodigd om hier eigen waarnemingen te registreren, die natuurlijk ook gewoon op de landelijke website van Waarneming.nl zichtbaar zijn.

roze sprinkhaan Michel Barendse

Als u bijzondere planten of dieren ziet in en om Pijnacker-Nootdorp, meld het dan via de site van http://nmpijnacker.waarneming.nl.
NMP heeft daar een apart domein zodat we de waarnemingen die via dit domein worden gemeld, apart zichtbaar worden.
Het mag ook via de gewone site van waarneming.nl, als het juiste gebied van de waarneming wordt ingegeven, is het ook op ‘onze’ pagina zichtbaar.

putter8_121215

Als u voor het eerst een waarneming wil doen, klik dan op  Registreer.  Daarna ontvangt u een wachtwoord. Alle waarnemingen die u op deze site zet, worden dan via het domein Pijnacker-Nootdorp geregistreerd.

Uw waarneming wordt op de website vermeld zodat informatie kan worden gedeeld met andere natuurliefhebbers. Ook kan uw waarneming worden gebruikt voor inventarisaties.