Natuurgebieden

Natuurgebieden

In Pijnacker-Nootdorp bevinden zich verschillende gebieden met bijzondere natuur- of landschappelijke waarden. Maar ook in de bebouwde kom van Pijnacker-Nootdorp is interessante natuur te vinden.

Kaart_natuurgebieden_PN
Op de ecologische kaart van de gemeente Pijnacker-Nootdorp krijg je een global overzicht van de gebieden.

  • Ackerdijkse Plassen

Binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp is dit het meest hoogwaardige natuurgebied. De Ackerdijkse Plassen liggen iets ten zuiden van Oude Leede tegen de A13 aan. Het natuurgebied de Ackerdijkse Plassen bestaat uit meerdere plassen in een weidegebied, en daarnaast uit diverse stukken met bomen en rietmoeras. Hierdoor is het gebied geschikt voor een groot aantal verschillende soorten vogels. Er worden jaarlijks zo’n 100 soorten broedende vogels geteld. Het gebied is in eigendom en beheer bij Natuurmonumenten. NMP draagt hierin haar steentje bij door elke zaterdagmiddag met vrijwilligers onderhoud te plegen in het gebied. Lees verder ….

  • Polder van Biesland en Krekengebied

Fietsend over het Virulypad vanaf Pijnacker naar Delft hebt u uitzicht over de biologische boerderij van de fam. Duyndam waar u veelal lepelaars in de sloot en ooievaars op het land kunt zien. Een boer met hart voor de natuur en betrokken bij de ontwikkeling van een meer uitgebalanceerde werkwijze waarin flora en fauna zich kunnen ontwikkelen. Het Krekengebied vindt u aan de andere kant van het fietspad. Voor veel vogels een veilig heenkomen doordat men op afstand moet blijven. Hier overwinteren veel smienten en zijn ook vaak lepelaars te vinden. Lees verder …

  • Bergboezem

De Bergboezem maakt deel uit van de Groenzoom welke is gelegen in de lage polder achter Oude Leede richting Ackerdijk. Na de herinrichting van 2016 is dit gebied geopend als natuur- en recreatiegebied. Lees verder …

  • Groenzoom

De Groenzoom is een natuur- en recreatiegebied tussen Pijnacker, Berkel en Rodenrijs en Zoetermeer. Een prachtig weide-, plassen- en slotengebied grenzend aan de drukke weg N470. Aantrekkelijk voor natuurliefhebbers vanwege het hoge aantal soorten vogels en de mooie wandelpaden.
Van tuinbouw en weiland naar natuurontwikkeling. Met de herinrichting van wat vanouds een tuinbouw- en weidegebied was, is in 2010 een eerste stap gezet met de ontwikkeling van de Groenzoom. Door goed beheer is de diversiteit toegenomen en kruiden en planten vinden hier hun plek. Ook is de Groenzoom een aantrekkelijk leefgebied geworden voor allerlei vogels, vlinders en andere insecten. Lees verder …

  • De Balij en De Scheg

De Balij en het Bieslandse bos vormen samen met de Delftse Hout, de Dobbeplas, het Westerpark en het Buytenpark een groene bufferzone tussen de woonwijken van de gemeenten Delft, Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp. Het gebied als geheel wordt ook “Buytenhout” genoemd.
Het oostelijke deel van het Buytenhout is de Balij, een gebied van 380 ha. Dit is nog een jong bos. De kern van het gebied is een natuurbos van circa 80 hectare. De andere 300 hectaren hebben een drieledige functie: houtproductie, natuur en recreatie. Het oudste deel is aangelegd t.b.v. de Floriade in 1992. Het natuur- en recreatiegebied is in de loop der jaren verder uitgebreid met bos, open polder en moeras. De huidige eigenaar en beheerder is Staatsbosbeheer. Lees verder …

  • Bebouwde kom

Voor natuurbeleving hoef je niet ver van huis te gaan. In eigen tuin en op andere plekken binnen de bebouwde kom valt er veel te zien. Lees verder …

  • Plas van Buijsen (onder constructie)

De plas van Van Buijsen is een klein natuurgebiedje aan de rand van de bebouwing van Pijnacker aan de zuidkant van Pijnacker, tussen de Zuidweg en de Overgauwseweg.

  • Dobbeplas (onder constructie)

Tussen Nootdorp en het Bieslandse Bos ligt de Dobbeplas, een recreatieplas met enkele natuurwaarden