Bebouwde kom

SONY DSCVoor natuurbeleving hoef je niet ver van huis te gaan. In je eigen tuin en op andere plekken binnen de bebouwde kom valt er veel te zien en te genieten. In tuinen en plantsoenen in Pijnacker-Nootdorp nestelen tientallen vogelsoorten. In strenge winters zoeken verschillende soorten wintergasten onze tuinen op om voedsel te vinden. ’s Zomers worden bloemen in tuin en plantsoen bezocht door een groot aantal vlindersoorten en hommels en is het nachtelijk kwaakconcert van groene kikkers in de sloten en singels soms oorverdovend. En met een beetje geluk vind je in de tuin egels, padden en salamanders.

Wilde planten heten binnen bebouwde kom al snel “onkruid”. Ze kunnen echter ook heel decoratief en functioneel zijn en zijn bovendien van groot belang voor het voorkomen van diersoorten zoals vlinders. In de wijk Klapwijk zijn veel singels aangelegd met vlakke oevers. Deze worden ecologisch beheerd, hetgeen inhoudt dat een strook van ongeveer 1 meter langs de slootkant slechts 1 keer per jaar gemaaid wordt in plaats van de gebruikelijke 8bebouwdekom_foto_2 keer. Daardoor zijn deze slootkanten een waar toevluchtsoord voor wilde planten. Afgelopen jaren zijn de plantensoorten langs de slootkanten in Klapwijk geïnventariseerd en zijn er zo’n 130 verschillende soorten gevonden! Hier vind je meer informatie over natuur in Klapwijk.

001De NMP hecht groot belang aan het behouden en versterken van natuurwaarden binnen de bebouwde kom. De NMP overlegt geregeld met de gemeente en adviseert over groenbeheer en inrichting van bijv. plantsoenen.  Ook pleiten we bij het maken van nieuwbouwplannen ervoor, zoveel mogelijk bestaande natuurwaarden in de wijk te behouden. Zoals dat is gebeurd aan de randen van de wijk Keizershof.