Hondenbeleid Groenzoom

De Groenzoom is een natuur- en recreatiegebied van 560 hectare dat ligt tussen de gemeenten Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en grenst aan Zoetermeer-Rokkeveen.

Om zowel natuurdoelstellingen als recreatiedoelstellingen te realiseren moeten voor twee belanghebbende groepen, de natuur en de recreant, de omstandigheden zo optimaal mogelijk zijn.

Dat heeft uiteraard afspraken tot gevolg.

Weergave van de verschillende typen hondengebieden in de Groenzoom

Vogels, zoogdieren, insecten en vegetatie hebben baat bij zoveel mogelijk rust. De recreant heeft ruimte nodig  om actief te kunnen zijn.
Daaronder valt natuurlijk ook het uitlaten van / wandelen met je hond(en). En honden hebben ook behoefte aan beweging, spelen en hollen. Maar dat kan dus niet overal. Want dan worden de belangen van het natuurbeheer (broedende of foeragerende vogels, egels, konijnen en hazen, etc.) teveel verstoord.

Daarom zijn er in de Groenzoom afspraken gemaakt die vastliggen in het ‘Hondenbeleid’.
Op drie plekken in de Groenzoom is het verboden voor honden, op een aantal plekken moeten ze (een periode van het jaar) aangelijnd zijn. En op drie plekken mogen ze altijd los.

Natuurlijk is het de bedoeling dat iedereen zich daaraan houdt. Maar dat lukt niet altijd. Soms door onwetendheid, soms door onverschilligheid.
In principe is er handhaving door opzichters geregeld, maar die is natuurlijk niet continu aanwezig.
Elkaar erop aanspreken is ook niet altijd makkelijk. Het levert sowieso een ongemakkelijke situatie op en meestal heeft het geen resultaat.
Vanuit handhavingsoptiek wordt gemeld dat er nauwelijks overtredingen geconstateerd worden.
Bezoekers denken daar nogal eens anders over. Het ligt er natuurlijk ook maar aan op welk tijdstip je komt handhaven en hoe lang je aanwezig bent.

Om het hondenbeleid van de Groenzoom te kunnen evalueren heeft NMP een inventarisatieformulier opgesteld voor het melden van honden in de gebieden waar ze niet horen.

Als je tijdens je bezoek honden tegenkomt waar ze niet mogen zijn, los of aangelijnd, of niet aangelijnd waar dat wel moet, kun je dat bij ons melden. Zo komt er een onderbouwing waarmee gekeken kan worden of het hondenbeleid werkt.
We hebben de Groenzoom in drie gebieden onderverdeeld voor het melden:

In elk van deze gebieden bevindt zich zowel een aanlijngebied (oranje) als een verboden zone (rood). Klik op de links om een plaatje van het bedoelde gebied te zien.

Hieronder vind je het formulier waarmee je de melding kunt doen.
Je mag je naam/mailadres achterlaten, maar dat is niet verplicht.
Met de informatie willen we dus evalueren hoe het hondenbeleid werkt in de Groenzoom.


De velden met een rood sterretje zijn verplicht.

Datum signalering
Dagdeel van signalering
Geef aan wat je constateerde: “liep los in aanlijngebied” of “zwom op verboden plek” o.i.d.
0 x
Optioneel: vul hier je naam in
Optioneel: als je wilt dat we contact met je kunnen opnemen

Voor de duidelijkheid de bordjes die aan het begin van elk gebiedje op losse palen te vinden zijn: