Provinciaal

Provinciale taken

Het rijk heeft de uitvoering van het natuurbeleid gedecentraliseerd. De provincie heeft de zorg voor natuur en de financiële verantwoordelijkheid hiervoor.

4944_fullimage_recreatie_natuur-dobbeplas_webDe natuurbeschermingswet zegt dat de provincie moet zorgen voor de leefgebieden van beschermde planten en dieren. Deze wet is voor de provincie de basis om beheerplannen voor gebieden met bijzondere natuurwaarden op te stellen.
Jaarlijks maakt de provincie een natuurbeheerplan met het gewenste beheer van de verschillende gebieden. Met behulp van een subsidiestelsel wordt dan het beleid en beheer verder uitgevoerd.
Het natuurbeheer wordt uitgevoerd door terreinbeheerders zoals gemeenten, recreatieschappen, het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en locale partijen en
particulieren zoals de boeren. De provincie heeft zelf ook enkele recreatiegebieden in beheer via Groen Service Zuid Holland zoals De Groene Keijzer en De Dobbeplas in onze omgeving.

Verder geeft de wet Flora en fauna de provincie de mogelijkheid om ontheffingen te verlenen voor het verstoren of bestrijden van dieren als zij schadelijk zijn.

Meer informatie over Provinciale natuurbescherming treft u op de site van de Provincie Zuid-Holland.

Het daadwerkelijk toepassen en handhaven van de wetgeving is een taak die ligt bij de gemeenten.