Gemeentelijk

Recreatieve ontwikkeling Ruyven-Noord

In het voorjaar van 2016 heeft NMP met een projectleider van de gemeente gesproken over de recreatieve ontwikkeling van het gebied Ruyven-Noord, ingeklemd tussen de A13 aan de westkant en de Zuideindseweg aan de oostkant, het industriegebied Ruyven in Delfgauw aan de noordkant en de Ackerdijkse Plassen aan de zuidkant. In juni en juli hebben we deelgenomen aan twee door de gemeente en bureau LRAU georganiseerde workshops om een visie te ontwikkelen op de toekomst van het gebied. In augustus hebben we het verslag van de workshops ontvangen.

De samenwerking tussen bureau LRAU, de gemeente Pijnacker-Nootdorp en de betrokken stakeholders heeft geresulteerd in een advies met daarin een globaal recreatief gebiedsconcept en drie toekomstscenario’s. Momenteel wordt er gewerkt aan de raadsbehandeling van dit advies. Het advies zal in januari 2017 worden voorgelegd aan het college van B&W van de gemeente met de vraag om een scenario te kiezen om voor te leggen aan de gemeenteraad. Het streven is dat in maart 2017 dit advies door de gemeenteraad zal worden behandeld. Indien de gemeenteraad kan instemmen met een van de scenario’s, dan zal dit door de gemeente verder worden opgepakt. Daarna zal ook breder met de omgeving gesproken gaan worden.

kaart ruijven