Privacy Statement: uw privacy voorop

Privacy Statement: uw privacy voorop

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). NMP verwerkt de door u aan de vereniging verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met deze verordening. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Dat betekent onder andere dat we met zorg omgaan met uw persoonlijke informatie.

Meer hierover op deze pagina over privacy en NMP