Input op de gemeentelijke woonvisie

In april lag de (ontwerp) woonvisie Pijnacker-Nootdorp 2020-2030 ter inzage. Als NMP hebben we geen mening over wat er in de komende jaren gebouwd moet worden. Maar de ambities van de gemeente met betrekking tot het bouwen van nieuwe woningen hebben natuurlijk wel implicaties voor de natuur. En bij de bouw van nieuwe woningen en wijken zijn er mogelijkheden om meer dan voorheen met de natuur rekening te houden of zelfs nieuwe natuur binnen de bebouwde kom te realiseren. De zienswijze die we per brief hebben ingediend is in 4 punten samen te vatten: 1) Geen woningbouw in groene gebieden, 2) integreer groen en waterberging in de wijken, 3) zorg voor goede ecologische verbindingen, en 4) maximaliseer de natuurfunctie van de gebouwde omgeving door natuurinclusief bouwen.

Lees hier onze brief.

Ecoverbinding Koningshof Keizershof Pijnacker