NMP heeft ANBI-status

NMP heeft bij de Belastingdienst de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangevraagd. Toekenning van deze status heeft o.a. als voordeel dat giften van een particulier aan een ANBI voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn. Ook zijn giften van een vennootschap aan een ANBI binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.