Zomergroet

Sinds mei 2019 hebben zich 32 nieuwe leden aangemeld, het grootste deel daarvan bij onze stands op de jaarmarkten van Pijnacker en Nootdorp en een aantal bij de andere activiteiten en in reactie op onze advertenties in de Telstar / Eendracht. Het NMP-bestuur heet alle nieuwe leden hartelijk welkom!

Plan voor Nieuw Elan werpt vruchten af

Ongeveer een jaar en drie maanden geleden zijn we gestart met ons “Plan voor Nieuw Elan”. Het doel daarvan was om nieuwe leden te werven en onder de nieuwe en oude leden meer actieve vrijwilligers te werven. Dat hebben we m.n. gedaan door bijna maandelijks een activiteit te organiseren en daar, o.a. via de Telstar en de Eendracht, publiciteit voor te genereren. En dat plan werpt nu zijn vruchten af. 
Sinds de start van het plan is het ledenaantal van NMP gestegen van 368 naar 497. Sinds die tijd zijn er ook bijna 10 leden actief mee gaan helpen met o.a. het organiseren van excursies, het bemensen van stands, het maken van de nieuwe fietskaart en folder, en het schrijven voor en opmaken van het verenigingsblad de Verderkijker. Een veel groter aantal mensen heeft meegedaan met incidentele beheerwerkzaamheden zoals wilgen knotten. Twee leden helpen sinds kort het bestuur bij organisatorische en beleidszaken. Het bestuur is erg blij met deze ontwikkelingen en dankt bij deze alle nieuwe en bestaande leden voor hun steun aan de vereniging en de nieuwe actieve leden voor hun inzet.

Maar we zijn nog niet klaar…
Het gaat natuurlijk niet om die getallen. Het gaat erom dat we een vereniging willen zijn die nog lange tijd een stevige stem voor de natuur kan inbrengen bij processen in de gemeente, provincie en bij andere organisaties die over het groen rondom Pijnacker-Nootdorp gaan (beschermen), die menskracht kan inzetten voor natuuronderhoud (beheren) en die activiteiten organiseert waardoor we allemaal meer van de natuur kunnen genieten (beleven). Dat betekent dat meer actieve vrijwilligers altijd nog beter is. Wat we nu als extra activiteiten (excursies, lezingen, e.d.) hebben georganiseerd in het kader van Plan voor Nieuw Elan willen we graag als normale activiteiten voor onze leden voortzetten, het liefst onder regie van actieve werkgroepen. Dus als u tijd, zin en inspiratie heeft om zich daar voor in te zetten, dan horen we dat heel graag! Aanmelden kan zoals altijd via .  

Een mooie zomer gewenst
Nieuwe activiteiten voor na de zomervakantie zijn al weer in voorbereiding. Voor de komende weken wensen we alle leden een fijne zomer met veel natuurbeleving, in en rond Pijnacker-Nootdorp of waar u ook bent deze zomer. 

Kolibrivlinder