Waarneming.nl

Als u bijzondere planten of dieren ziet in en om Pijnacker-Nootdorp, meldt het dan via de site van http://nmpijnacker.waarneming.nl.
NMP heeft daar een apart domein zodat we de waarnemingen die via dit domein worden gemeld, apart zichtbaar worden.
roze sprinkhaan Michel Barendse

Als u voor het eerst een waarneming wil doen, klik dan op  Registreer.  Daarna ontvangt u een wachtwoord. Alle waarnemingen die u op deze site zet, worden dan via het domein Pijnacker-Nootdorp geregistreerd.
putter8_121215
Uw waarneming wordt op de website vermeld zodat informatie kan worden gedeeld met andere natuurliefhebbers. Ook kan uw waarneming worden gebruikt voor inventarisaties.