Skip to main content
Natuur- en milieuvereniging Pijnacker

Wij zetten ons in voor bescherming, beheer en beleving van onze natuur in en rondom Pijnacker-Nootdorp. 

Natuur rondom Pijnacker-Nootdorp

Behoud en verbeteren van de Landschappelijke en natuurlijke waarden van het leefmilieu.

Vergroten kennis van natuur - NMP

Opwekken, vergroten en stimuleren van de kennis en de belangstelling voor de natuur.

NMP Natuurbeheer vrijwilligers

Daadwerkelijk natuurbeheer met behulp van vrijwilligers.

NMP overleg natuur doelstellingen

Overleg en samenwerking overheden en andere instanties.

We doen dat aan de hand van meerdere doelstellingen en het organiseren van tal van activiteiten. Op deze website vindt u daar alle informatie over.