Skip to main content
 • Natuur- en milieuvereniging Pijnacker

  Wij zetten ons in voor bescherming, beheer en beleving van onze natuur in en rondom Pijnacker-Nootdorp. 

 • Natuur rondom Pijnacker-Nootdorp

  Behoud en verbeteren van de Landschappelijke en natuurlijke waarden van het leefmilieu.

 • Vergroten kennis van natuur - NMP

  Opwekken, vergroten en stimuleren van de kennis en de belangstelling voor de natuur.

 • NMP Natuurbeheer vrijwilligers

  Daadwerkelijk natuurbeheer met behulp van vrijwilligers.

 • NMP overleg natuur doelstellingen

  Overleg en samenwerking overheden en andere instanties.

Doelstellingen

We doen dat aan de hand van meerdere doelstellingen en het organiseren van tal van activiteiten. Op deze website vindt u daar alle informatie over.