Skip to main content

Kennismaking met Koornmolengat

Excursies
Koornmolengat
  zaterdag 5 augustus 2023 11:00 - 13:24

  de picknick-tafels nabij Eetcafé de Roerdomp, Tweemanspolder 12, Zevenhuizen

Het Koornmolengat is een klein natuurreservaat dat gelegen is langs de Rotte ten noorden van Rotterdam.
Het bestaat uit broekbos, veenmoeras en drie open plassen. Het gebied heeft zich ontwikkeld uit een veenplas, die ontstond na natte vervening in de 16e eeuw.

Dit natuurreservaat is het laatste stukje moerasveen in de Tweemanspolder. Wilgen, elzen en essen, afgewisseld door berken, lijsterbes en hop, omzomen de sloten en vennen in dit broekbos. Er zijn vele soorten watervogels en het is een belangrijke rustplaats voor meerdere soorten reigers. De flora is zeer divers en het is een paradijs voor insecten, muizen en marterachtigen.

Natuur en Vogelwacht Rotta zal deze NMP-excursie begeleiden.
We starten op zaterdag 5 augustus om 11.00 uur vanaf de picknick-tafels nabij Eetcafé de Roerdomp, Tweemanspolder 12, Zevenhuizen.
Graag aanmelden via activiteiten@nmpijnacker.nl.

 

Adres
Tweemanspolder 12, 2761 ED Zevenhuizen, Nederland

 

Kaart