Skip to main content
Privacy Statement NMP
Uw privacy voorop

Privacy Statement NMP

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De Vereniging Natuur- en Milieubescherming Pijnacker, kortweg NMP, verwerkt de door u aan de vereniging verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. Dat betekent onder andere dat we met zorg omgaan met uw persoonlijke informatie.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Als u lid wordt van NMP dan vragen wij u om persoonsgegevens. Wij gebruiken deze om:

  • “De Verderkijker” naar u te verzenden;
  • nieuwsbrieven naar u te verzenden;
  • aanmeldingen voor verenigingsactiviteiten te registreren;
  • via post, telefoon of e-mail met u te communiceren over activiteiten van de vereniging;
  • de jaarlijkse contributie te innen en de betaling te verwerken.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij maken gebruik van uw persoonsgegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij delen uw gegevens met de volgende organisaties:

  • Editoo (web-based editor en drukker van “De Verderkijker”): Wij delen uw adresgegevens t.b.v. de versturing per post van ons verenigingsblad “De Verderkijker”. Editoo garandeert in hun algemene voorwaarden te voldoen aan de eisen van AVG. 
  • MailChimp (web-based dienst voor versturen van e-mails): Voor het versturen van nieuwsbrieven uploaden wij uw e-mailadres naar de server van MailChimp. MailChimp is gecertificeerd volgens de Europese privacywetgeving. Tevens hebben wij met MailChimp een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Met Vimexx, de provider voor onze website, delen wij geen persoonsgegevens van leden.

Wilt u precies weten welke gegevens wij verwerken?

Als u wilt weten welke persoonsgegevens (exclusief foto’s) wij van u verwerken, neem dan contact met ons op.

U krijgt dan binnen enkele dagen een overzicht van ons van uw gegevens. Kloppen uw gegevens niet? Laat het ons weten. Wij passen de gegevens dan aan.

Het kan incidenteel het voorkomen dat uw naam of een foto, waarop u zichtbaar bent, wordt gebruikt in berichten op de website. Wij hebben afgesproken dat wij voor aanvang van een excursie of bijeenkomst waarbij foto’s worden genomen, iedereen mondeling toestemming vragen voor eventuele publicatie van de foto (website, De Verderkijker, Facebook of Instagram). Indien u bezwaar heeft tegen de publicatie, laat het ons weten.

Krijgt u liever geen Nieuwsbrieven of “De Verderkijker”?

Wilt u zich afmelden voor deze informatie, neem dan contact met ons op.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd. Bescherming van uw privacy is belangrijk, voor u én voor ons. Wij gaan altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Verder hebben wij maatregelen genomen waarmee u onze website veilig kunt bezoeken en gebruiken. Met die maatregelen voorkomen we misbruik van gegevens. Ook onze IT-systemen hebben we daarom goed beveiligd.

Vragen

Hebt u vragen over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? neem dan contact met ons op.

Aanpassingen

Wij kunnen ons Privacy Statement aanpassen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn rond onze vereniging of als er iets verandert in de wet of rechtspraak kunnen wij het Privacy Statement aanpassen. Kijk daarom af en toe op de website of er iets veranderd is.

Dit Privacy Statement is het laatst aangepast op 18 januari 2022.

Lees ook hoe wij Cookies gebruiken op deze website.