Skip to main content
Natuurgebied De Balij & De Scheg NMP
Bos - Natuur - Recreatie

De Balij & De Scheg

De Balij en het Bieslandse bos vormen samen met de Delftse Hout, de Dobbeplas, het Westerpark en het Buytenpark een groene bufferzone tussen de woonwijken van de gemeenten Delft, Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp. Het gebied als geheel wordt ook “Buytenhout” genoemd.

Jong bos

Het oostelijke deel van het Buytenhout is de Balij, een gebied van 380 ha. Dit is nog een jong bos. De kern van het gebied is een natuurbos van circa 80 hectare. De andere 300 hectaren hebben een drieledige functie: houtproductie, natuur en recreatie. Het oudste deel is aangelegd t.b.v. de Floriade in 1992. Het natuur- en recreatiegebied is in de loop der jaren verder uitgebreid met bos, open polder en moeras. De huidige eigenaar en beheerder is Staatsbosbeheer. De naam Balij is terug te voeren tot het woord ’Balije’; een onderafdeling van de Ridders van Sint Jan. Zij leefden hier in de 11e en 12e eeuw.

Gebied in ontwikkeling

Het gebied is nog steeds in ontwikkeling. Zo wordt het voormalige Floriadebos worden omgevormd tot een bos met een veel natuurlijker uitstraling. De populieren, die aanvankelijk zijn aangeplant als productiebos, zullen op den duur verdwijnen en plaats maken voor onder andere beuken en eiken. In 2018 zijn in het gebied veel essen gekapt omdat die verzwakt zijn door de essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. Op de lege plekken zijn nieuwe, en meer gevarieerde biotopen gecreëerd met verschillende soorten bomen en struiken. Uiteindelijk zullen er zo’n 15 bostypen ontwikkeld worden.

Wandelen

Voor wandelen in de Balij zijn meerdere mogelijkheden.
Natuurlijk gewoon op eigen houtje, want op wegen en paden mag gewoon gewandeld worden.

Maar ook via 'Wandelevenementen Pijnacker', bekijk het op de webpagina:

"WEP Dagtochten"

Balij: flora en fauna

Elke ontwikkeling in de Balij heeft effect op de flora en fauna. In het oudste gedeelte van de Balij vind je de tongvaren. Een plant die wel 1,20 meter hoog kan worden. De aanwezigheid van deze plant duidt op een bodem die langzaam aan rijker wordt en daarmee geschikter voor andere bosplanten. In de bosrand aan de westzijde zijn verscheidene soorten struiken aangeplant. Deze struiken kleuren in het najaar verschillend en geven een prachtige kleurschakering van rood tot groen en geel. Ook zijn in het najaar een aantal prachtige bes dragende struiken te vinden zoals de meidoorn, sneeuwbal en lijsterbes. De beplanting van struiken en bloemen biedt ook verschillende vlindersoorten voedsel en veiligheid. In de bossen van De Balij komen daarnaast diverse vogelsoorten voor. Zo wordt de boomklever regelmatig gesignaleerd. Deze vogel broedt graag in natuurlijke boomholtes en zal in de toekomst een vaste bewoner van het gebied worden wanneer het bos veroudert en er meer dode bomen staan. In de herfst zijn er in het gebied volop paddenstoelen aanwezig. Een recente telling leverde 38 soorten op.

De Scheg

De Scheg is een hoek in De Balij achter de Langelandseweg in Nootdorp. Het gebied heeft een moerassig karakter en een grote plas. Samen met de plas bij de ‘blauwe brug’ aan het Kwakelpad biedt deze ruimte aan veel vogels. Mooie uitkijkpunten zijn de blauwe brug , de brug over De Scheg en het uitkijkpunt achter het vogelkijkscherm. Op het water zie je de watervogels, de meer algemene soorten als ganzen, eenden en waterhoentjes, en soms de soorten die minder algemeen voorkomen zoals dodaars en lepelaars. Daarnaast komen er vogels voor die meer in het bos, riet en struweel leven, zoals karekieten, rietgorzen en fazanten. Ook worden er diverse roofvogels gezien, zoals buizerds, boomvalken en sperwers.

Laarzenroute

Nabij ’De Scheg’ ervaart u de natuur op zijn best, bijvoorbeeld op de zestig meter lange loopbrug. De brug ligt vlak boven het water en biedt fantastisch zicht op vele soorten vogels. In de zomer zoeken hier soms wel tientallen lepelaars naar voedsel. Ook vanuit het vogelkijkscherm, wat dichter tegen de snelweg gelegen, kunt u de vogels bewonderen.

Een leuk alternatief op de gebruikelijke wandel- en fietspaden is de laarzenroute over onverharde en kronkelende paden. Zes kilometer struinen door bos en natte weilanden. Onderweg kunt u grazende Gallowayrunderen en IJslandse paarden tegenkomen.

Beheer

Zowel Balij als de Scheg worden beheerd door Staatsbosbeheer en deels uitgevoerd door vrijwilligers. Ook u kunt in dit gebied aan het werk. Aanmelden kan via de NMP of bij Staatsbosbeheer.

Beleven

Door het bos lopen mooie wandel- en fietspaden.