Skip to main content
Natuurgebied De Bergboezem - NMP
Water - Grasland - Recreatie

De Bergboezem

De Bergboezem maakt deel uit van de Groenzoom.

Ligging

De Bergboezem is gelegen in de lage polder achter Oude Leede richting Ackerdijk. Na de herinrichting van 2016 is dit gebied geopend als natuur- en recreatiegebied

De Bergboezem vormt een bijzonder deel van het gebied, omdat het bij hevige regenval onder water kan worden gezet om zo de bebouwde omgeving te beschermen tegen wateroverlast. Het gebied bestaat uit grasland waar diverse weidevogels leven en zo’n 20 soorten broeden. Tijdens broedtijd van deze vogels is de weg door het gebied gesloten en kan vanaf de Molenweg gekeken worden op de plas. Er is hier altijd een goede kans vele soorten steltlopers te zien.