Skip to main content
Bieslandse bos
Moeras - Ruigte - Bos - Open polder

Bieslandse bos

Het Bieslandse Bos is een jong bos, maar wel al heel gevarieerd. Samen met De Balij vormt het Bieslandse Bos een gestaag groeiende ‘groene long’ tussen Delft en Zoetermeer.

Ligging

Het Bieslandse bos ligt tussen Den Haag, Pijnacker, Nootdorp en Delft, is zo'n 300 hectare groot en vrij toegankelijk.
Honden moeten wel aangelijnd zijn.

Volop afwisseling in Bieslandse Bos

Het Bieslandse Bos heeft een oppervlakte van ongeveer 200 hectare en vormt samen met de Balij het zgn “Boswachterij De Balij en Bieslandse Bos”. Het gebied is relatief jong. Pas halverwege de jaren tachtig is begonnen met het graven van de ondiepe waterpartijen met flauwe oevers. In een klein maar bijzonder deel van het gebied, het Krekengebied, werden toen boom- en struiksoorten geplant die van een natte grond houden. Bijvoorbeeld de wilg, els en es. Door spontane vestiging van andere bomen en struiken is het Bieslandse Bos uitgegroeid tot een bosrijk gebied met open ruimtes.

In het Bieslandse Bos vind je volop afwisseling. Moeras, ruigte, bos en open polder, het is er allemaal. Via de vele wandel- en fietspaden kun je het gebied goed verkennen. Op de verschillende zit- en uitkijkpunten vergeet je de drukte van de stad en ervaar je de natuur van dichtbij. Vooral bij de Ronde Vijver heb je weids uitzicht op de Bieslandse Polder.

De wandelaar komt in dit gebied verschillende bosvarianten tegen: – het gesloten bos met beuken, eiken, populieren, hazelaars – het transparante bos met populieren, eiken, wilgen – de boomweide of zeer open bos met voornamelijk populieren – het natuurbos, dat zich spontaan ontwikkelt en voornamelijk gekenmerkt wordt door essen, elzen en wilgen.

Hulpboswachter

Wist je dat je hulpboswachter kunt worden van het Bieslandse bos?
Op de website van Natuurmonumenten staat hoe dat werkt:

Hulpboswachter worden

Zeer diverse flora en fauna

Dankzij de grote variëteit aan landschappen is ook de fauna in het Bieslandse Bos zeer divers. U zult zich verbazen over de vele soorten dieren en planten in het Bieslandse Bos. Vanuit het riet hoort u in de lente en de zomer de blauwborst, de karekiet en bij schemering misschien de roerdomp. De grote bonte specht en de groene specht voelen zich in het ouder wordende bos steeds beter thuis omdat zij broeden in dode bomen. Op en rond het water ziet u verschillende vogelsoorten: van sprinkhaanzanger tot krakeend en van de mooie lepelaar tot de grote zaagbek. Een vaste wintergast is de smient, een kleine eend met een hoog fluitend geluid. Mezen, merels, roodborstjes en winterkoninkjes zijn vaste bosbewoners.

Rovers als de havik, buizerd en sperwer loeren vanuit de boomtoppen of hoog in de lucht naar prooi in de polder. Vos, hermelijn en vele kleinere zoogdieren als egels en bosmuisjes hebben inmiddels ook een plek gevonden in het bos. Het bos met veel populier, wilg, beuk en eik biedt een rijke ondergroei van varens, vlier en in het voorjaar zijn stinzenplanten zoals daslook zichtbaar.

Beheer

Het Bieslandse Bos wordt net als de Balij beheerd door Staatsbosbeheer en deels uitgevoerd door vrijwilligers. Ook u kunt in dit gebied aan het werk. Aanmelden kan via de NMP of bij Staatsbosbeheer.

Beleven

Door het bos lopen mooie wandel- en fietspaden.