Skip to main content

Brieven aan de provincie

23 juni 2024

Brief aan College van Gedeputeerde StatenBrief en aan College van Gedeputeerde Staten

NMP heeft in de afgelopen weken 2 brieven gestuurd aan gedeputeerden van de Provincie Zuid-Holland.
In de eerste brief, aan gedeputeerden Potjer (natuur) en Koning (recreatie) vragen we samen met 5 andere natuurverenigingen de provincie om hulp bij het oplossen van een probleem met betrekking tot het beheer van een aantal belangrijke groene gebieden in onze provincie.

Dit betreft natuur- en recreatiegebieden die in beheer en/of bezit zijn van de beheereenheid Hof van Delfland van Staatsbosbeheer. Deze beheereenheid heeft al jaren onvoldoende financiële middelen om in deze gebieden natuurbeheer uit te voeren. Het gaat om een situatie die ons al vele jaren zorgen baart en waar Staatsbosbeheer recent zelf ook via de pers aandacht voor gevraagd heeft (zie bijv. bericht op Omroep West). Als natuurverenigingen ondersteunen we de noodkreet van Staatsbosbeheer. 

De tweede brief, aan de gedeputeerden Potjes (natuur) en Zevenbergen (verkeer en vervoer) spreken we onze dank aan de provincie uit voor het feit dat NMP in de periode 2021-2023 goed betrokken is bij de voorbereiding en uitvoering van een aantal maatregelen ter verbetering van de ecologisch verbindingen onder het deel van de N470 tussen Delfgauw en Zoetermeer, als uitvloeisel van het in 2019 t.b.v. de renovatie van de N470 opgestelde ontsnipperingsplan. Maar we maken tevens melding van het feit dat één van de uitgevoerde aanpassingen niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd en vragen aandacht voor een belangrijke aanvullende verbinding die bij de afgelopen renovatie van de N470 nog niet gerealiseerd kon worden.
Dat laatste betreft een langgekoesterde wens van NMP m.b.t. de realisatie van een ecologische verbinding onder de N470 om de Zuidpolder te verbinden met de ecologische structuren langs de Komkommerweg, e.e.a. als opmaat naar een functionerende verbinding tussen de natuurgebieden in de Zuid- en Noordpolder van Delfgauw.
Een dergelijke verbinding kan pas worden gerealiseerd bij de volgende renovatie van de N470 en die is nog ver weg. Maar omdat het ook best een complexe puzzel is om in te passen, wilden we ‘m toch vast op de agenda van de provincie geplaatst hebben.

 

Hieronder de twee brieven:

Brief aan College van Gedeputeerde Staten

Brief aan gedeputeerden - Ecoverbinding