Skip to main content

Visie Staatsbosbeheer op toekomstige ontwikkeling Balij / Bieslandse Bos

21 augustus 2023

Ontwikkelperspectief Balij-Bieslandse Bos

De afgelopen jaren heeft Staatsbosbeheer al een kwaliteitsimpuls gegeven aan paden, recreatieve voorzieningen en bebording in de Balij en het Bieslandse Bos. Sindsdien is er gewerkt aan een visie op de langere termijn ontwikkeling van het gebied.

Een concept daarvoor, en de voor Staatsbosbeheer nog open staande vragen, waren onderwerp van bijeenkomsten in april en mei 2023 van de gebruikersgroep, waar ook NMP zitting in heeft. De visie gaat over natuur, recreatie en landschap en kijkt niet alleen naar de gebieden die Staatsbosbeheer in bezit of beheer heeft, maar naar het hele westelijke deel van Buytenhout, tussen Delft en Zoetermeer. De concept-visie is door Staatsbosbeheer grafisch samengevat in een aantal posters, die via onderstaande link bekeken kunnen worden. Reacties van onze leden op deze visie zijn welkom via info@nmpijnacker.nl.

Download de posterweergave van de concept-visie van Staatsbosbeheer:

Ontwikkelperspectief Balij-Bieslandse Bos