Skip to main content

Gierzwaluwen in het gemeentehuis

09 september 2022

Woensdag 15 juni heeft NMP voor het eerst een bezoek gebracht aan de Gierzwaluwkolonie die jaarlijks in het gemeentekantoor nestelt. In het gemeentekantoor zijn 64 invliegopeningen aangebracht in de gevels van het gebouw. Het kantoor is in 1997 opgeleverd en na enige jaren zijn gierzwaluwen gebruik gaan maken van de invliegopeningen. Het is bekend dat gierzwaluwen honkvast zijn en we kunnen stellen dat hier jaarlijks een groep van ca 20-30 gierzwaluwen nestelt.

Omdat de invliegopeningen van het nest bekend zijn kan de populatie ook een beetje gevolgd worden en dat is uniek. In veel andere plaatsen worden ze wel gezien en vooral gehoord, maar is niet bekend waar ze hun nest hebben.
Elk jaar tellen we het gebruik van de nesten. We tellen niet het aantal jongen, want daar kunnen we niet bijkomen. Het tellen is vooral in de binnentuin van het gemeentekantoor een aangename bezigheid. De ‘puber gierzwaluwen’ zwermen om je heen en dat geeft een echt zomers gevoel.


Peter Elfferich heeft de 15 bezoekers wat wetenswaardigheden over deze mysterieuze vogels verteld. Eigenlijk weten we nog steeds niet veel van deze vogels. Wat we wel weten is dat ze alleen om te broeden op de grond komen. Al het andere, inclusief paren en slapen doen ze in de lucht. Afstand is voor deze vogels geen enkele hindernis. Is het weer hier slecht dan wijken ze even uit naar Parijs of Londen om daar hun kostje te halen.

De jongen kunnen prima overleven bij afwezigheid van de ouders. Waar de meeste broedvogels slecht tegen koude en geen eten kunnen, is dat voor deze jongen geen probleem. Ze brengen hun lichaamstemperatuur van 38 graden terug naar 21 graden en kunnen zodoende een koude periode overbruggen. Gierzwaluwen zijn niet verwant aan de huiszwaluw, maar aan de kolibri. Ze overwinteren in centraal Afrika (de oerwouden), maar broeden in Europa. Ze doen dat hier omdat men aanneemt dat de voedselomstandigheden (langer licht) beter zijn.

Na deze uitleg en het genieten van de rondzwermende zwaluwen hebben we een eerste telling gedaan en de uitkomst van dat half uur is dat we 23 invliegers hebben geteld. Dat betekent naar alle waarschijnlijkheid dat 23 van de 64 openingen als nest in gebruik zijn. Laten we hopen dat al deze broedsels succesvol zijn zodat we nog lang kunnen blijven genieten van dat zo zomerse geluid.