Skip to main content

Goede respons op de ledenenquête

10 juni 2023

Eind februari hebben we alle leden van wie we een e-mailadres hebben, een enquête gestuurd om meer inzicht te krijgen in de betrokkenheid van onze leden bij de vereniging en in de mate waarin leden interesse hebben om hun uiteenlopende talenten in te zetten voor NMP. Van de 447 geadresseerde leden hebben er 135 hebben gereageerd. Dat is echt een heel goede respons.

En niet alleen qua aantal. Ook de inhoud van de respons stemt ons zeer positief. De betrokkenheid bij en waardering voor NMP is groot. En veel leden hebben aangegeven wel interesse te hebben om op een of andere manier actief (of nog actiever) te worden voor de vereniging. Zoals in eerdere Verderkijkers gemeld hebben we een aantal vacatures die we graag vervuld zouden willen zien. En we zoeken versterking op een aantal onderwerpen die de komende jaren belangrijk gaan worden, zoals waterkwaliteit en biodiversiteit. Maar daarnaast willen we als bestuur vooral ook ruimte geven aan nieuwe initiatieven vanuit de leden. Aan activiteiten die bijdragen aan natuur beschermen, beheren of beleven, maar die vooral ook leuk zijn om samen te doen. De komende maanden zullen we voor de mensen, die interesse hebben getoond om voor NMP actief te worden, twee avonden organiseren om met het bestuur en met elkaar kennis te maken en om samen te verkennen welke ideeën er leven en of daar genoeg gezamenlijke interesse voor is om nieuwe projecten of werkgroepen op te starten.