Skip to main content

Nieuws over het omgevingsprogramma

26 september 2023

Op 13 juli hebben Richard Smokers en Ansu Kok een goed gesprek gehad met wethouder Peter Hennevanger over onze inbreng voor het Omgevingsprogramma Groen in en om de kernen (zie https://www.nmpijnacker.nl/nieuws/ input-nmp-groen-kernen).

Daarbij waren ook twee mensen aanwezig van het burgerinitiatief. Dat was voor de gemeente mede aanleiding om prioriteit te geven aan een omgevingsprogramma over natuur.

We hebben de hoofdlijnen van onze inbreng nogmaals benadrukt en toegelicht. En bovendien denken we dat de meesten niet alleen positief op onze vragen geantwoord hebben omdat ze interesse hebben om iets nuttigs voor of in de natuur te doen, maar vooral ook omdat ze het leuk vinden om samen met anderen dingen te doen. De natuur beschermen mag namelijk ook gewoon gezellig zijn!

Leidend principe bij onze inspraak is dat gemeentelijk beleid netto moet bijdragen aan behoud en versterking van de biodiversiteit, die wereldwijd onder druk staat door een veelheid aan factoren. Een robuuste ecologie is de basis voor biodiversiteit en maakt natuur in en buiten de kernen bestand tegen toenemende druk door onder andere economische activiteiten, recreatie en klimaatverandering.

Dat begint bij goed zorgen voor bodem en water en het bevorderen van een gevarieerde, natuurlijke vegetatie. Als die basis op orde is, zal dat ook de biodiversiteit en aantallen van hogere organismen in de ecologische piramide bevorderen.

Maar wat dat precies betekent voor inrichting en beheer, en hoe je monitort of maatregelen effect hebben, is ook voor deskundigen nog niet zo heel duidelijk. We hebben de gemeente aangespoord om dat de komende jaren samen met andere gemeenten, externe deskundigen, natuurverenigingen en andere betrokkenen uit te gaan werken.


Meest gelezen