Skip to main content

Participatietraject Luchthavenbesluit

10 juni 2023

De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland heeft afgelopen jaar met steun en inbreng van NMP en andere natuurorganisaties uit de regio deelgenomen aan het participatietraject voor het nieuwe Luchthavenbesluit van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). In dit traject ging de discussie vanzelfsprekend vooral over hinder voor omwonenden. Met onze inbreng hebben we geprobeerd natuur en milieu een sterkere stem te geven. In november 2022 is het eindproduct van die participatie opgeleverd. De daarin voorgestelde aanpassingen ten opzichte van de huidige situatie zullen deels wel positieve effecten kunnen hebben, maar gaan vanuit het perspectief van milieu en natuur niet ver genoeg. M.n. de “extra gebruiksruimte” die gecreëerd zou kunnen worden door de inzet van schonere en stillere vliegtuigen wordt overschat. De in het participatietraject door de sector geuite vooronderstelling dat groei nodig is om te kunnen verduurzamen is natuurlijk helemaal de omgekeerde wereld.

De volgende stap is nu het laten opstellen van een milieueffectrapportage, waarin voor verschillende scenario’s berekend wordt welke effecten het luchthavenbesluit heeft op omwonenden, het milieu en economie. Voor de uitvoering daarvan is eerst een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) nodig, waarin staat beschreven wat er in de milieueffectrapportage wel en niet wordt opgenomen en onderzocht. De Natuur- en Milieufederatie ZuidHolland heeft mede namens NMP en andere natuurorganisaties een zienswijze ingediend op de concept-NRD, waarin we pleiten voor het meenemen van scenario’s waarin de luchthaven krimpt of zelfs gesloten wordt.

(Foto van Pinterest, eigenaar onbekend, indien gewenst zullen we deze vervangen.)

De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland heeft afgelopen jaar met steun en inbreng van NMP en andere natuurorganisaties uit de regio deelgenomen aan het participatietraject voor het nieuwe Luchthavenbesluit van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). In dit traject ging de discussie vanzelfsprekend vooral over hinder voor omwonenden. Met onze inbreng hebben we geprobeerd natuur en milieu een sterkere stem te geven. In november 2022 is het eindproduct van die participatie opgeleverd. De daarin voorgestelde aanpassingen ten opzichte van de huidige situatie zullen deels wel positieve effecten kunnen hebben, maar gaan vanuit het perspectief van milieu en natuur niet ver genoeg. M.n. de “extra gebruiksruimte” die gecreëerd zou kunnen worden door de inzet van schonere en stillere vliegtuigen wordt overschat. De in het participatietraject door de sector geuite vooronderstelling dat groei nodig is om te kunnen verduurzamen is natuurlijk helemaal de omgekeerde wereld.

De volgende stap is nu het laten opstellen van een milieueffectrapportage, waarin voor verschillende scenario’s berekend wordt welke effecten het luchthavenbesluit heeft op omwonenden, het milieu en economie. Voor de uitvoering daarvan is eerst een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) nodig, waarin staat beschreven wat er in de milieueffectrapportage wel en niet wordt opgenomen en onderzocht. De Natuur- en Milieufederatie ZuidHolland heeft mede namens NMP en andere natuurorganisaties een zienswijze ingediend op de concept-NRD, waarin we pleiten voor het meenemen van scenario’s waarin de luchthaven krimpt of zelfs gesloten wordt.