Skip to main content

Stikstof in de natuur

05 januari 2021

Het zou een vraag in de quiz “De Slimste Mens” kunnen zijn, in de ronde “De Open Deur”.

Met eerst een afleidend verhaaltje over een volgebouwde Randstad en het feit dat er eigenlijk geen “oorspronkelijke” natuur meer is in Nederland en dan de vraag “Wat weet u over stikstof in de natuur?”
https://edepot.wur.nl/504451