Skip to main content

Verkiezingsdebat Duurzaamheid, Natuur en Milieu

03 maart 2022

Maandag 7 maart 2022

Bestuurscentrum van het gemeentehuis in Pijnacker
Aanvang 20.00 uur

Het Milieuplatform, een adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Pijnacker-Noordorp, organiseert op 7 maart a.s. een verkiezingsdebat.

NMP heeft al jaren zitting in het Milieuplatform, en Richard Smokers van NMP werkt mee aan de organisatie van het debat. Later deze week zullen we op onze website ook een overzicht publiceren van de standpunten van alle partijen op duurzaamheids-, milieu- en natuurgerelateerde onderwerpen.

De politieke partijen, die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Pijnacker-Nootdorp, gaan op 7 maart a.s. met elkaar in debat over onderwerpen die nu onze gemeente actueel zijn op het gebied van duurzaamheid, natuur en milieu.

Het openbare debat vindt plaats in het Bestuurscentrum van het gemeentehuis in Pijnacker. Aanvang 20.00 uur. Iedere belangstellende is welkom. Toegang is gratis. Als u aanwezig wilt zijn bij dit debat, moet u zich voor 5 maart a.s. aanmelden via e-mail: a.kerklaan@pijnacker-nootdorp.nl.

Het debat wordt geleid door Ingrid ter Woorst. Ingrid was jarenlang dagelijks bestuurslid van het Hoogheemraadschap Delfland, dat er o.a. voor zorgt dat we droge voeten houden, en bestuurslid van de Unie van Waterschappen. Ze heeft daarom veel kennis van onder andere natuur- en waterbeheer. Als debatleider zal zij prikkelende stellingen voorleggen aan de deelnemers van het debat en doorvragen waar dat nodig is om antwoorden te krijgen op vragen over natuur en milieu die iedereen bezighouden.

Stellingen
Aan de komende gemeenteraadsverkiezing op 16 maart doen in onze gemeente 9 politieke partijen mee. De vertegenwoordigers van deze partijen geven aan het begin van de avond kort aan wat in hun verkiezingsprogramma’s de speerpunten zijn als het gaat om duurzaamheid, natuur en milieu. Daarna worden zij uitgedaagd om met elkaar in debat te gaan over negen verschillende stellingen.

Vinden zij dat Pijnacker-Nootdorp ook moet kiezen voor meer investeringen in duurzame energie om de klimaatdoelen van 2030 te realiseren? Kunnen wijken, zoals Klapwijk, nu al van het gas afgehaald worden?
Is er in Pijnacker-Nootdorp in de toekomst alleen nog maar ruimte voor duurzame glastuinbouw die ook milieuvriendelijk is en dus geen waterverontreiniging en lichthinder veroorzaakt? Zijn de lokale politici het eens met de stelling dat warmtenetten op geothermie nu nog te duur en te risicovol voor onze inwoners zijn? Ook de natuur en biodiversiteit in onze woonkernen komen aan bod. Zijn partijen het er mee eens dat we in onze gemeente meer natuurinclusief moeten bouwen, met natuurlijk ingerichte plantsoenen, bermen en oevers? En maken zij zich hard voor het méér betrekken van inwoners, bedrijven en natuurorganisaties bij nieuwe plannen voor natuur en recreatie? De debatleider zal hen hierover ‘aan de tand voelen’.

Deelnemers aan het debat
Deelnemers aan dit politieke debat zijn Bart van Straten (VVD), Ben Glaser (EA), Frank van Kuppeveld (CDA), Marieke van Bijnen (PPN), Peter Hennevanger (D66), Bernard Minderhoud (GB), Carla van Viegen (PvdD), Harald van Zielst (Trots) en Rob van der Welle (CU/SGP).

Milieuplatform
Het Milieuplatform, dat het initiatief heeft genomen voor dit verkiezingsdebat, adviseert gevraagd of ongevraagd de gemeente over bijvoorbeeld ruimtegebruik, duurzaam bouwen, natuur, milieu (bodem, geluid, water en lucht en afval), energie, verkeer en vervoer en recreatie. Meer informatie over de werkzaamheden en het lidmaatschap van het Milieuplatform kunt u opvragen via e-mail: pajmclabbers@gmail.com. Of kijk op de website van de gemeente Pijnacker-Nootdorp: www.pijnacker-nootdorp.nl/politiek-en-organisatie/adviescommissies/milieuplatform.