Skip to main content

Vogelwandeling in de Nieuwe Droogmaking (Groenzoom)

10 oktober 2020

Zaterdag 10 oktober stond er een vogelexcursie op het programma.

Vogelwandeling in de Nieuwe Droogmaking (Groenzoom)
Speuren naar vogels, ook over grote afstand

Samen met Peter Elfferich, Peter Esselink en Wim Priem gingen de deelnemers op de Groenzoom (Nieuwe Droogmaking) door om te kijken wat er aan vogelleven te zien was.
Naast de ‘gewone’ vogels (elke vogel(soort) is bijzonder natuurlijk, maar de ene soort komt wat vaker voor dan de andere) hebben we een aantal leuke waarnemingen gedaan: De Stormmeeuw, Bruine Kiekendief, een grote groep Brandganzen, Wintertaling, Tafeleend, Smient, Kuifeend, Rosse Stekelstaart en als kers op de pudding een stel Watersnippen en een gezinnetje Fuut, waarvan de ouders nog 3 kleintjes aan het grootbrengen zijn. Hopelijk zijn ze sterk genoeg als er een ‘echte’ winter invalt!

Hieronder enkele foto’s:

De vogel die het scherpst op het plaatje staat is een Stormmeeuw.

Watersnip

Futengezinnetje
Foto's Wim Priem