Skip to main content
NMP en overheidsbeleid
Wet- en regelgeving

Overheidsbeleid

Veel wetgeving en beleid

NMP zet zich in voor bescherming van natuur en natuurwaarden in en om Pijnacker-Nootdorp. Er is veel wetgeving en beleid op dit gebied vanuit verschillende niveau’s van de overheid. De belangrijkste zaken die betrekking hebben op natuurbescherming treft u op de pagina’s landelijke, provinciale en gemeentelijke regels voor natuurbescherming.