Skip to main content

Geothermie

22 februari 2022

NMP heeft in december 2021 met verschillende partijen overlegd over de begin van die maand door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gepubliceerde ontwerp-instemmingsbesluiten op de winningsplannen voor de twee aardwarmtesystemen die binnen onze gemeente in gebruik zijn.

De installaties liggen allebei dicht bij kwetsbare natuurgebieden. We hebben zienswijzen opgesteld waarin we het ministerie van EZK vragen om mogelijke effecten van lekkages in de putten op grond- en oppervlaktewater expliciet mee te nemen in de beoordeling:
Geothermie zienswijze mbt winningsplan IV 230122
Geothermie zienswijze mbt winningsplan V 121022