Skip to main content

Keijzershof

14 augustus 2021

Sinds het begin van de ontwikkeling van de wijk Keijzershof heeft NMP een paar maal per jaar overleg met de ambtenaren die betrokken zijn bij dit project.

Momenteel wordt het laatste deel van de wijk gebouwd, rondom de Plas van Van Buijsen. Ook zijn er vergevorderde plannen voor de aanleg van een installatie voor warmtewinning uit de plas, die nodig blijkt om de warmteonbalans van de WKO-installatie van de wijken Keijzershof en Tuindershof op te lossen. We maken ons grote zorgen over de effecten hiervan, en dan met name van een filter in de pompinstallatie, op het zoöplankton (klein dierlijk waterleven zoals watervlooien) in de plas. We hebben in juli 2021 onze zorgen per brief gedeeld met het college van B&W, die hier als bijlage te downloaden is: 
NMP Inspraakbrief Plas van Van Buijsen