Skip to main content

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Oude Polder – Dierenpension’

22 februari 2022

Begin 2021 heeft het voorontwerpbestemmingsplan ’Oude Polder – Dierenpension’ ter inzage gelegen.

Begin dit jaar heeft het voorontwerpbestemmingsplan ’Oude Polder – Dierenpension’ ter inzage gelegen. NMP heeft hierop een inspraakreactie ingediend. We hebben er voor gepleit om twee stukjes land, die net buiten het plangebied vallen en waar spontane natuur is ontstaan, bij de bestemmingsplanwijziging te betrekken en deze de bestemming “natuur” te geven. De provincie wil echter niet instemmen met het plan vanwege een te grote ruimtelijke impact op het gebied. We verwachten in het tweede kwartaal van 2022 nadere berichten.
Inspraakreactie Oude Polder - Dierenpension 210221